Eğitimler Site Başlık Site Slogan MGA Platform Gelişim
0531 229 9114
Aile ve Evlilik Terapisi
Aile ve çift terapisi, değişimi ve gelişimi sürdürmek için kişisel bağlantılarda ailelerle ve çiftlerle birlikte çalışan psikoterapinin bir parçasıdır. Aile ve çift terapisinde amaç, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan çatışmaların çözülebilmesidir.
Doğum Koçluğu
Bu eğitim ile gebelere hamilelik ve doğum sürecinde nasıl destek olabileceğinizi, rahat ve sağlıklı ilerleyen bir doğum için neler yapabileceğinizi, önceliğiniz anne ve bebek olacak şekilde aileyi nasıl rahatlatabileceğinizi öğreneceksiniz.
Çocuk Gelişimi
Doğumdan onsekiz yaşına kadar çocukların gereksinimlerinin saptanması, özel durumları bulunan çocukların gelişimine yardımcı olacak yetkin elemanların yetiştirilmesini amaçlayan eğitim programıdır.
Yaşam Koçluğu
Yaşamın her alanında çalışmalarını sürdüren kişilere, istedikleri hedeflere ulaşma yolunda süreci hızlandırmaya yardımcı olan bir alt disiplindir.
Öğrenci Koçluğu
Öğrencinin sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan, öğrencinin doğru hedeflere odaklanmasını sağlayacak bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Beslenme Koçluğu
Beslenme ilkeleri, enerji ihtiyacı ve günlük enerji hesaplamaları, sağlıklı yaşam ve besinler, öğün planlama, metabolizma, beslenme sorunları, menü planlama ile ilgili bilgiler içermektedir.
Kurumsal Danışmanlık Eğitimi
İşletme ve kurumlara yönelik yatırım, yönetim, pazarlama, psikoloji, strateji, AR-GE, kalite yönetimi ve iletişim konularında eğitimler içerir. Kurum içerisinde kaliteli hizmet oluşturmaya yönelik eğitimdir.
İnsan Kaynakları
Personel seçiminden performans yönetimine, ücret yönetiminden isteklendirme yönetimine, kariyer yönetiminden yetenek yönetimine kadar tüm bu süreçlere etki eden eğitimidir.
KOBI Danışmanlığı
Bu eğitim ile KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan bilgi, beceri ve yetkinliğini kazandıracak eğitimdir.
Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi
Bu sertifika programı günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İşletme Yöneticiliği Eğitimi
İnsan kaynakları, pazarlama ve yönetim gibi konularda stratejik düşünme kabiliyetine sahip olmak ve öğrencilere çeşitli yetkinlikleri kazandıracak bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.
Satış Pazarlama Eğitimi
Temelden ileri düzeye kadar satış sürecinin püf noktalarını ve satış yönetiminin önemli tekniklerini sunmaktadır. Satış ekibi liderliği, performans değerlendirme, hedef belirleme gibi bilgiler aktarılmaktadır.
Bilgisayar İşletmenliği
Bilgisayar teknolojisinin temel kavramlarını kullanarak, donanımlarını tanıyan, işletim sistemi bileşenleri ve ofis programlarını kullanabilen ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi olan kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Siber Güvenlik Eğitimi
Hedef sistem üzerindeki zafiyetleri tespit etmek için kullandıkları araçlar, istismar kodları ve web uygulamalarına yönelik saldırıların ele alındığı, sektöre kalifiye uzmanlar kazandırmayı hedefleyen bir kurstur.
Güvenlik Yöneticiliği Eğitimi
Bu eğitim, yönetici kadrosundaki ve üst yönetimdeki kişilerin, siber güvenliği farklı ortamlarda nasıl sağlayabilecekleri ile ilgili önemli noktaları içermektedir.
Kariyer Danışmanlığı Eğitimi
Doğru işi ve kurumu seçme, başarılı bir kariyer yönetimi, iş sadakati ve işe bağlılığın sağlanması, bireysel eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının daha iyi belirlenmesine kılavuzluk eden eğitimdir.
İletişim ve Beden Dili
Sözsüz iletişim araçları yani beden dili, iletişimin %65'ini kapsadığı için öğreneceğiniz bu bilgiler direkt olarak günlük hayatınıza etki edecektir.
Etkili Konuşma ve Diksiyon
Herkesin bilmesi gereken ve sonradan öğrenilmesi de mümkün olan bu beceri ile hem iş hayatında hem de sosyal hayatta başarı sağlamak amacındadır.
Fitoterapi Eğitimi
Geleneksel, tıbbi ve aromatik bitkiler ile elde edilen bitkisel ilaçlar ile tedavi yöntemleri olarak adlandırılır. Kelime anlamı olarak bitkisel tedavi olarak da tanımlanır.
Restoran İşletmeciliği Eğitimi
Restoran işletmeciliğinde kısa ve uzun vadeli planlar ve restoran işletmeciliği hakkında kolaylık sağlayacak bazı yol ve teknikler verilmektedir.
Eğiticinin Eğitimi
Eğitimcinin Eğitimi, bireylerin anlatmaktan, yapmaktan ve uygulamaktan keyif aldıkları alanlarda, başka kişilere de bu bilgileri ve uygulamaları öğretmeyi amaçlar.
Spor Psikolojisi Koçluğu
Kursiyerlerin spor psikolojisini tanımasını ve spor psikolojisi uygulamaları hakkında bilgi kazanmalarını amaçlamaktadır. Sporcunun yapacağı antrenmanları geliştirilmiş tekniklerin kullanımını kursiyerlerin öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Otizm Eğitimi
Otizmin tıbbi tedavisi olmamakla birlikte, bazı eğitim yöntemleri otizm tanılı çocukların önemli bir bölümünde çok büyük ilerlemeler sağlamaktadır.
Montessori Eğitimi
Montessori, çocuğun bireysel becerileri ve ilgi alanlarına uygun olacak şekilde, her çocuğun farklı öğrenme hızına sahip olduğunu kabul eden, özgür eğitim bilimidir.
Hasta ve Yaşlı Bakımı
Hastaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde bakım işlemlerinin yapılması, temizlik işlemlerin yerine getirebilmesi, yaşlımızın tek başına yapamayacağı zorunlu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amaçlanmıştır.
Diş Hekimi Asistanlığı
Eğitim programının amacı, sektörde hizmet veren yardımcı personelin, sektördeki çağdaş uygulamalarda bilgi düzeylerini artırarak sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmaktır.
Bağımlılık Terapisi
Bağımlılık terapisinde temel hedef kişinin bağımlılık yapıcı maddelerden ve davranışlardan kaçınmasını ve bağımlılığından dolayı yaşadığı fiziksel ve sosyal zararlardan kurtulmasını sağlamaktır.
Bütüncül Psikoterapi
Tek bir psikoterapi yöntemine bağlı kalınmadan, kişinin durumu ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı yöntem ve teknikleri bir arada kullanabildiği terapi yöntemidir.
Cinsel Terapi
Cinsel Sorun yaşayan kişilere destek olan, aile bütünlüğünü korumaya yardımcı uzman mesleki personeller yetiştirilmektedir.
Bireysel Koçluk Eğitimi
Kişinin kendi ve başkalarının yaşamında gelişim, değişim ve dönüşüm yaratmayı ve profesyonel koç olarak yetkin bir biçimde koçluk mesleğini yapabilmesini sağlamayı amaçlamaktır.
Çocuk Resim Analizi
Resim, çocukların iç dünyasının ifade biçimi ve zihinsel yapısının yansımasıdır. Çocukların kullandığı resim sembolleri ayrı bir lisandır.
Disleksi Eğitimi
Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin yönlendirilmesi ile ilgili uzmanların yapabileceklerine ilişkin ipuçları vermektir.
Çocuk Yogası
Çocuk Yogası; çocukların daha duyarlı, bilinçli bir çocukluk ve ergenlik süreci geçirmelerini sağlarken; kendileriyle ve sosyal çevreleriyle bütünsel bir iletişim kurmalarını hedefler.
Catell 2a Zeka Testi
Catell 2a zeka testi, zekanın soyut alandaki işlevini saptamaktadır. 7-14 yas arasındaki çocuklara uygulanabilen zeka testidir.
Aile Dizilimi
Aile Dizimi, karmaşık ilişki sistemlerinde ruhsal çatışmaların nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini anlamaya yarayan bir yöntemdir.
Akıl Zeka ve Satranç Eğitmenliği
Soyut ve somut objeler arasındaki ilişkiyi kurabilme, stratejik bakış açısı geliştirme, sözel ifade ve el becerileri kullanabilme, duygusal ve sayısal zekayı geliştirme olarak tanımlayabiliriz.
Çocuklarla Görüşme Teknikleri Eğitimi
Bu eğitim programında çocuklarla klinik ortamda çalışırken dikkat edilmesi gerekenler, terapistin rolü, terapi sürecini yapılandırma, çocuklarda kullanılan terapi yöntemleri ve çocuklara uygulanan testlerin öğrenilmesi hedeflenmiştir.
Gölge Öğretmenlik Eğitimi
Çocuklara günlük yaşam becerilerinin kazandırılmasında, toplumsal hayata uyumlu sosyal becerilerinin geliştirilmesinde yardımcı olmak, eğitimcilere işbirliği halinde bireysel eğitim desteği sağlamak amacıyla verilmektedir.
Bender Gestalt
Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda uygulanır.
BDT- Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
Bilişsel davranışçı terapi eğitimi ile katılımcıların bilişsel davranışçı terapi örnekleri üzerinden psikoterapi yapmaya başlayacak seviyeye ulaşması amaçlanmaktadır.
Grup Terapisi
Bu eğitimi almış grup psikoterapistleri tarafından yönetilen, 3- 20 kişiden oluşan, uygun şekilde seçilmiş hasta ve/veya danışanlara uygulanan bir tedavi biçimidir.
Çözüm Odaklı Terapi
Danışma sürecinde terapist ve danışmanların kullanacağı özel teknikler bütününden oluşmaktadır. Bu teknikler güçlü yönlere odaklanma gibi çeşitli ödev ve çalışmalar ile desteklenmektedir.
AGTE Eğitimi
Çocukların gelişim düzeylerini birçok farklı açıdan değerlendirmeyi sağlayan bir gelişim tarama testidir. Çocukların gelişimini değerlendirmede beceri kazanmak amacıyla verilmektedir.
Kukla Terapi
Kuklaların terapisinin terapide kullanımı, çocukların sorunlarını ve kendilerini sözel olarak ifade edemeyişlerinden ötürü, duygu ve düşüncelerini kuklalarla ifade etmelerinden doğmuştur.
Kum Terapisi
Kum terapisi, özellikle çocuklarla çalışılırken kullanılan bir oyun terapisi tekniğidir. 2 yaşından büyük tüm bireylerle (ergenler, yetişkinlik, çiftler ve aileler) çalışırken kullanılabilir.
Masal Terapi
Çocuklar ve yetişkinler için terapötik amaç için kullanılan bir terapi yöntemidir. Masal Terapisi diğer psikolojik tekniklerin işe yaramayacağı yerlerde yardımcı olur; olaylar ve karşılıklı ilişkiler felsefesi alanı ile ilgilidir.
Nefes Terapisi
Eğitiminin amacı yasam koçlarına, öğrenci koçlarına, NLP ve kişisel gelişim uzmanlarına ve en önemlisi bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkese destek vermektedir.
Öfke Kontrolü Eğitimi
Bu eğitimde stres ve öfke nedenlerini ortadan kaldırmak veya kontrol altına almak, stresin ve öfkenin etkilerini yok etmek, bireyleri karşılaşabilecekleri durumlara daha güçlü hazırlamak amacındadır.
Uyku Eğitmenliği
Uyku eğitmenliği uygulayıcı eğitimi bir bebeğin uyku sorunlar ve doğru bilgiler ileterek deneyimli uyku danışmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Pilates Eğitmenliği
Pilates vücudun dengede tutulmasına yardımcı olan ve omurgayı desteklemekte önemli işlevi olan temel kaslar üzerine yoğunlaşan bir egzersiz programıdır.
Vantrolog Uygulayıcı Eğitim
Vantrolog diğer adıyla Vantrilok aynı ortamda bulunan kukla ve kukla sanatçısının karşılıklı diyoloğu esnasında sanatçının ağzını kıpırdatmadan kuklayı seslendirilmesidir.
Akıl Zeka ve Satranç Eğitimi ve Eğitmenliği
Akıl ve zeka oyunları; Akıl yürüterek, hızlı düşünme ve yaratıcılıkla bireylerin becerilerini kullanarak çözülebilen oyunlardır. Zeka oyunları, öğrenmeyi kolaylaştırarak çabuk öğrenmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda aklı çalıştırarak zihin açmaktadır.
Bireysel Psikoloji Alfred Adler
Bireysel psikoloji, Alfred Adler tarafından geliştirilen, psikanalizden ayrı olarak daha çok toplumsallık ve bütünlüğe önem veren psikolojik kuramdır. Adler yaklaşımını benimseyen psikoterapistler, temel hatalarını keşfettiği ve bunları düzelttiği takdirde danışanların daha iyi eylemlerde bulunacaklarını belirtirler.
D2 Dikkat Testi
Çocukları dikkat ve algı konusunda sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için birtakım değerlendirme araçlarını bilmek ve bunları etkin bir şekilde kullanabilmek için yeterli donanım bilgi ve beceriye sahip olmak amaçlanmaktadır.
Çocuklarla Felsefe P4C Eğitimi
Okullarda öğretilen kitaplarla sınırlandırılmış bilim klasik yaklaşımlardan oluşmaktadır. Bu nedenle bu becerileri ortaya çıkarma ve keşfetme yolunda çocuklarla felsefe eğitimi yapabilecek eğiticiler yetiştirmeyi hedefleyen konuları içermektedir.
Dil ve Konuşma Bozuklukları
Dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının öncelikle önlenmesi, gerçekleştikten sonra ise bu bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonunda görev alacak kendi bilim alanında yetişmiş, kalifiye sağlık meslek mensuplarını yetiştirmektir.
Diksiyon ve Hitabet Eğitimi
Dili doğru ve etkili bir biçimde kullanabilmemiz için temel kural, öncelikle söyleyecek bir sözümüzün olması, akılda kalan bir hitabetten bahsetmek ve daha da önemlisi anlattığımız şeyleri gerçek kılmak ve dinleyicileri bu hikayenin içine almak gerekir.
Dikkat ve Algı Testleri
Çocukları dikkat ve algı konusunda sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için, bir takım değerlendirme araçlarını bilmek ve bunları etkin bir şekilde kullanabilmek için yeterli donanım, bilgi ve beceriye sahip olmak oldukça önemlidir.
Duygu Odaklı Terapi Eğitimi
Duygu odaklı terapinin temel kavramlarına, bunlarla bağlantılı araştırma sonuçlarına ve pratik tekniklere dair bilgi aktarımının yan sıra, seyredilecek terapi örnekleri üzerinden gözlemlenen süreçlerin tartışılması sağlanmaktadır.
Frankfurter Dikkat Testi
Frankfurter Dikkat Testi, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testidir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen testle çocuğun dikkat seviyesi ölçülmektedir.
Hijyen Eğitimi
Hijyen; sağlıklı bir yaşam için alınan önlem ve uygulanan faaliyetlerin tamamıdır. Ayrıca resmi kurumlar belirlenen Resmi Gazetede belirtilen Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre çalışan personeli kapsamaktadır.
Hipoterapi Eğitimi
Hipoterapi – at üstünde egzersiz sayesinde beden kaslarını çalıştırmayı hedef alan başarılı bir tedavi türüdür. Ata binme sürecinde vücudun tüm büyük kas gruplarını çalıştırılmaktadır.
Hızlı Okuma ve Formatörlük
Sıradan bir okuyucunun, bir dakikada okuduğu kelime sayısının, en az iki katına çıkarılması işlemini ifade eder. Daha geniş bir ifadeyle, gözlerimiz, zihnimiz kadar hızlı değildir. Hızlı okuma teknikleri kursu size tam anlamıyla bunları kazandıracak.
İmago Terapi Eğitimi
Çiftin birbirleri üzerinden önce kendileriyle sonra eşleriyle sonra da kainatla bağ kurmalarını sağlıyor. İnsanın en derinlerindeki sevgiyi serbest kılıyor. İşte bu yüzden İmago dünyayı yaklaşık 30’un üzerinde ülkedeki çiftleri derinden etkiledi, etkilemeye devam ediyor.
İşaret Dili Eğitimi
İşitme engellilerin iletişim aracı olan Türk İşaret Dilinin alfabesini, temel işaretlerini, söz dizimi ve dil bilgisi özelliklerini ve işitme engelli bireylerle temel düzeyde iletişim kurabilmelerine yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazandırır.
İşyeri Psikolojisi Eğitimi
Günümüz şartlarında firmalar arası rekabet çok yüksek düzeye ulaşmıştır, bu rekabet koşullarında firmalar bir adım öne geçebilmek, üretim ve hizmet verimliliğini arttırılması için çalışanın çalışma koşullarının iyileştirmek için programlar
Mangala Eğitimi
Yaş ve Cinsiyet farkı gözetmeksizin oynanabilen Mangala Türk Zeka ve Strateji Oyunu, çocukların zeka potansiyelinin, zihinsel, sosyal ve duyuşsal becerilere dönüşmesini sağlar.
Metropolitan Okul Olgunluk Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.
MMPI (Çok yönlü kişilik Envanteri)
MMPI dünyada en yaygın kullanılan yetişkin psikopatoloji ve kişilik testidir. Çeşitli ruh sağlığı uzmanları ve psikologlar MMPI envanterini ayırıcı tanıyı koymak, tedavi planını oluşturmak veya personel seçiminde işe uygun kişiyi seçmekte kullanmaktadır.
Platform Gelişim 
Mesleki Gelişim Akademisi 

Online Eğitim Platformu
Bigi Hattı
0531 229 9114
E-Posta
bilgi@meslekigelisimakademisi.com